Atviras laiškas dėl ateities teisės laboratorijos sprendžiamos problemos, tikslo ir uždavinių