Kvietimas prisijungti prie Ateities teisės laboratorijoje vykdomų tyrimų